ŚCIANY ZESPOLONE „FILIGRAN”

Ściany zespolone
Ściany zespolone

Ściany zespolone typu „FILIGRAN” stosowane są obecnie w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym. Składają się z dwóch płyt żelbetowych gr. 4,5 cm do 7,5 cm wykonanych z betonu min. B25 i zbrojonych stalą AIIIN połączonych trwale ze sobą dźwigarkami kratowymi.

Zastosowanie:
Umożliwiają wykonanie ścian monolitycznych o grubości od 15,0 cm do 40 cm. Waga 1m 2 prefabrykatu wynosi od 225 kg do 375 kg. Maksymalne wymiary produkcyjne to: 8 mX2,4 m.
Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniana jest na budowie mieszanką betonową dając w efekcie ścianę monolityczną wykonaną przy użyciu tzw.: „szalunku traconego”. W prefabrykatach wykonuje się wszelkie otworowanie  wynikające z dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz osadza specjalistyczne okucia,  akcesoria  instalacyjne, itp.

Projekt montażowy ścian wykonywany jest przez P.P.B i M. „Betomont” Sp. z o.o. W oparciu o projekt budowlany obiektu oraz uzgodnienia z zamawiającym.

Zalety:

  • eliminacja konieczności wykonywania deskowań
  • łatwy i szybki montaż
  • w dużym stopniu uniezależnienie się od warunków atmosferycznych
  • gładka powierzchnia elementów eliminująca konieczność wykonywania robót wykończeniowych lub maksymalnie je obniżająca
  • krótszy cykl inwestycji, a w związku z tym niższe koszty związane z obniżeniem nakładów robocizny i pracy sprzętu