PŁYTA „FILIGRAN”

Płyta FILIGRAN
Płyta FILIGRAN

Składa się z wyżej wymienionej prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5-7 cm i warstwy monolitycznej, wykonywanej na budowie wraz z ewentualnym zbrojeniem górnym. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone poprzez szorstką powierzchnię płyty prefabrykowanej oraz za pomocą stalowych dźwigarków kratowych. Pojedyncze płyty Filigran produkujemy do długości 12,0 m i szerokości do 2,70 m (standardowa szerokość 2,40 m).

ZALETY STROPU:

 • dostosowanie nośności do warunków użytkowania stropu,
 • możliwość wykonania dowolnych kształtów płyt (np. koło, trójkąt, trapez)
 • uwzględnienie na etapie produkcji wszelkich otworów użytkowych i estetycznych (np. szachty wentylacyjne, otwory wodno-kanalizacyjne, okrągły otwór na klatkę schodową),
 • mały ciężar własny płyt (125-175 kg/m2)
 • montaż z „kół”
 • eliminacja tynkowania dolnej powierzchni,
 • zmniejszenie pracochłonności na placu budowy a w rezultacie skrócenie cyklu inwestycji i zmniejszenie kosztów budowy
 • możliwość zastosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego jedno – i wielorodzinnego, użyteczności publicznej oraz przemysłowego
 • ze względu na dużą elastyczność pod względem nośności, wymiarów i kształtów stanowi rozwiązanie konstrukcyjne, które nie ogranicza swobody twórczej architektów i konstruktorów.

ZASADY OBLICZANIA STROPU:
STROP FILIGRAN oblicza się i wymiaruje jako strop żelbetowy zespolony. Projektuje się go, uwzględniając rzeczywiste schematy statyczne:

 • Strop wolnopodparty
 • Strop ciągły
 • Strop krzyżowo-zbrojony